Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map

Y Drindod Dewi Sant

Click here to see this page in English

Myfyrwyr yn Diffodd yw eich cyfle i ennill gwobrau i chi eich hun ac i’ch neuadd, i gyd am wneud pethau hawdd i arbed ynni.

 

Gwobr ar gyfer fy neuadd? 

Ie wir! Mae holl neuaddau preswyl Y Drindod Dewi Sant yn cystadlu i fod y gorau am arbed ynni ac ailgylchu, ac ar ddiwedd y flwyddyn, mae’r llety sydd wedi bod wyrddaf yn cael parti Ben & Jerry’s! I helpu eich neuadd i ddod i’r brig, gwnewch yn sicr eich bod yn dilyn ein pedwar awgrym ar gyfer arbed ynni.

Canlyniadau 2014/15

Dros y flwyddyn rydyn ni wedi ceisio gweld pa neuaddau sydd wedi ymgysylltu fwyaf â’n sesiwn hyfforddi a’n cystadlaethau cwis ar Facebook.

Roedd Llambed yn wych o ran ymgysylltu a nhw yw’r enillwyr eleni! Dyma’r tabl cyflawn…

1af – Llambed
2il – Abertawe
3ydd –  Caerfyrddin

Gobeithio eich bod chi wedi dysgu llawer eleni ynglŷn ag arbed ynni a mynd i’r afael â newid hinsawdd – os ydych chi’n symud i mewn i dŷ wedi’i rentu flwyddyn nesaf, byddwch chi am gadw eich biliau’n isel. Cliciwch ar y ddolen hon i weld ein cyngor ar-lein ar sut i leihau eich biliau.

Lluniau Myfyrywr yn Diffodd o Y Drindod Dewi Sant

 

Cynhelir yr ymgyrch ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan Odette Wills. Cysylltwch â hi yma os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrym.

 


© 2006-2012 Neil Jennings, Site by Richard Roaf