Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map

Cwis Newid Hinsawdd Myfyrwyr yn Diffodd – enillwch docynnau Eurostar i Baris a cherdyn NUS Extra

Mae Myfyrwyr yn Diffodd yn lawsnio ail rownd eu Cwis Newid Hinsawdd nawr, a phan fyddwch yn ateb y 5 cwestiwn, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl genedlaethol i ennill pâr o docynnau Eurostar i Baris!

Byddant hefyd yn dewis dau o bobl o Abertawe i ennill cardiau NUS Extra. Cliciwch fan yma i gymryd rhan yn y cwis – https://www.facebook.com/swanseasso/app_350148035060030

Angen eich atgoffa o beth yw Myfyrwyr yn Diffodd? Myfyrwyr yn Diffodd yw’r gystadleuaeth rhwng ardaloedd preswyl (Woodside, Pentre’r Myfyrwyr, Dywrain y Campws, Gorllewin y Campws) i arbed y mwyaf o ynni fesul unigolyn ac ailgylchu am y gorau. Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn y Cwis yw 28fed Chwefror


© 2006-2012 Neil Jennings, Site by Richard Roaf