Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map

Prifysgol Bangor

Click here to see this page in English

Myfyrwyr yn Diffodd yw eich cyfle i ennill gwobrau i chi eich hun ac i’ch neuadd, i gyd am wneud pethau hawdd i arbed ynni.

 

Gwobr ar gyfer fy neuadd? 

Ie wir! Mae holl neuaddau preswyl Prifysgol Bangor yn cystadlu i fod y gorau am arbed ynni ac ailgylchu, ac ar ddiwedd y flwyddyn, mae’r llety sydd wedi bod wyrddaf yn cael parti Ben & Jerry’s! I helpu eich neuadd i ddod i’r brig, gwnewch yn sicr eich bod yn dilyn ein pedwar awgrym ar gyfer arbed ynni.

Sut ydw i’n ennill Ben and Jerry’s?

Mae gennym ni lwyth o wobrau gwych i’w rhoddi allan yn ein cystadleuaeth tynnu llun, fel Ben & Jerry’s (tybiau mawr!), nwyddau cosmetig Lush a chardiau NUS Extra. Mae’r rhain yn rhedeg unwaith bob pythefnos ac maent fel arfer yn golygu uwchlwytho llun ohonoch eich hun yn arbed ynni neu’n ailgylchu i’r tudalen facebook. Mae’n syml! Mae yno hefyd lwyth o gystadlaethau eraill, felly gwnewch yn sicr eich bod ar y rhestr e-bost a “hoffwch” dudalen Facebook Myfyrwyr yn Diffodd Prifysgol Bangor fel nad ydych yn colli allan.

Lluniau Myfyrywr yn Prifysgol Bangor

 

 

Cynhelir yr ymgyrch ym Mhrifysgol Bangor gan Anneessa Mahmood. Cysylltwch â hi yma os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrym.

 


© 2006-2012 Neil Jennings, Site by Richard Roaf