Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map

Prifysgol Aberystwyth

Click here to see this page in English

Myfyrwyr yn Diffodd yw eich cyfle i ennill gwobrau i chi eich hun ac i’ch neuadd, i gyd am wneud pethau hawdd i arbed ynni.

 

Gwobr ar gyfer fy neuadd? 

Ie wir! Mae holl neuaddau preswyl Prifysgol Aberystwyth yn cystadlu i fod y gorau am arbed ynni ac ailgylchu, ac ar ddiwedd y flwyddyn, mae’r llety sydd wedi bod wyrddaf yn cael parti Ben & Jerry’s! I helpu eich neuadd i ddod i’r brig, gwnewch yn sicr eich bod yn dilyn ein pedwar awgrym ar gyfer arbed ynni.

Sut ydw i’n ennill Ben and Jerry’s?

Mae gennym ni lwyth o wobrau gwych i’w rhoddi allan yn ein cystadleuaeth tynnu llun, fel Ben & Jerry’s (tybiau mawr!), nwyddau cosmetig Lush a chardiau NUS Extra. Mae’r rhain yn rhedeg unwaith bob pythefnos ac maent fel arfer yn golygu uwchlwytho llun ohonoch eich hun yn arbed ynni neu’n ailgylchu i’r tudalen facebook. Mae’n syml! Mae yno hefyd lwyth o gystadlaethau eraill, felly gwnewch yn sicr eich bod ar y rhestr e-bost a “hoffwch” dudalen Facebook Myfyrwyr yn Diffodd Prifysgol Aberystwyth fel nad ydych yn colli allan.

Canlyniadau 2015/16

Dros y flwyddyn rydyn ni wedi ceisio gweld pa neuaddau sydd wedi arbed y mwyaf o drydan nag yn y blynyddoedd diwethaf.

Roedd Neuadd Balmoral  yn wych o ran arbed ynni a nhw yw’r enillwyr eleni! Dyma’r tabl cyflawn…

1st Balmoral Hall
2nd  Penbryn 4
3rd Cwrt Mawr M
4th Cwrt Mawr K
5th Penbryn 1
6th Cwrt Mawr G
7th Trefloyne A
8th Cwrt Mawr E
9th Cwrt Mawr F
10th Penbryn 3
11t Aberglasney Hall
12th Cwrt Mawr N
13th Cwrt Mawr H
14th Trefloyne B
15th Cwrt Mawr D
16th Pentre Jane Morgan
17th Caerleon/ Plumlumon
18th Cwrt Mawr C
19th Cwrt Mawr B
20th Rosser E (elec)
21st Rosser C (elec)
22nd Rosser D (elec)
23rd Cwrt Mawr J
24th Penbryn 7
25th Rosser F (elec)
26th Rosser G
27th Blaenwern Hall

Gobeithio eich bod chi wedi dysgu llawer eleni ynglŷn ag arbed ynni a mynd i’r afael â newid hinsawdd – os ydych chi’n symud i mewn i dŷ wedi’i rentu flwyddyn nesaf, byddwch chi am gadw eich biliau’n isel. Cliciwch ar y ddolen hon i weld ein cyngor ar-lein ar sut i leihau eich biliau.

Lluniau o Myfyrwyr yn Diffodd yn Aberystwyth

 

Cynhelir yr ymgyrch ym Mhrifysgol Aberystwyth gan Odette Wills. Cysylltwch â hi yma os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrym.

 


© 2006-2012 Neil Jennings, Site by Richard Roaf