Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map


 

MER OM STUDENT SWITHC OFF

 

MÅL OCH SYFTE

Initiativet Student Switch Off är från början brittiskt och drivs där sedan 2006 i korridorboende på över 50 universitet. Under hösten 2014 genomförs tävlingen även i en rad europeiska länder, varav Sverige är ett. Målet med Student Switch Off har sedan starten varit att minska koldioxidutsläppen genom beteendeförändring hos unga vuxna. Kostnaden för el ingår ofta i hyran för korridorboende, både i Storbritannien och Sverige, och därför var det viktigt att skapa incitament för att spara energi. Därav tävlingskonceptet med attraktiva priser för den korridor som gör bäst ifrån sig.

Elbesparingen handlar om små saker som varken kostar mycket pengar eller tar mycket tid, som att sätta lock på kastrullen, släcka lampan, undvika stand-byläge eller dra ut mobilladdaren. Genom att fånga en ung målgrupp som ofta precis flyttat hemifrån hoppas vi kunna skapa ett energibeteende som fortsätter även efter tävlingen slut.

 

TÄVLING OCH UTFORMNING

Tävlingen i Sverige pågår under läsåret 2014/2015 i Stockholm och Göteborg. Totalt deltar 104 korridorer, 22 i Göteborg och 82 i Stockholm. Målet är att spara el och varje korridor har en mätare som avläses, varifrån förbrukningen presenteras veckovis på hemsidan och Facebook. På så sätt kan studenterna hela tiden följa hur de ligger till, både i sin respektive områdes tävling och över hela landet. 

Tävlingen är uppdelad på två sätt, dels över terminerna och dels över olika områden. Områdesvis är den uppdelad över de fyra deltagande områdena – Olofshöjd i Göteborg och Lappis, Kungshamra och Pax i Stockholm. 

 

RESULTAT OCH FÖRVÄNTNINGAR

I Storbritannien har man sett en årlig minskning av energiförbrukningen med sju procent. Förväntningarna för den svenska upplagan är något mer försiktiga, framförallt av den anledningen att svenska bostäder och studenter redan är längre fram i energibesparingstänket i än vad brittiska motsvarigheter är. Därför ligger förväntningarna något lägre, men förhoppningen är att i en inledande fas nå hälften av britternas resultat, även om det långsiktiga målet är högre.

 

ENGAGEMANG OCH GEMENSKAP

Tävlingen kräver att så många som möjlig i korridoren bidrar till elbesparingen och tillsammans gör skillnad. Förutom en energibesparing hoppas vi även att tävlingen ska bidra till en bra gemenskap i korridorerna och skapa en bra social boendemiljö för studenterna.

 

STUDENT SWITCH OFF I EUROPA

Efter åtta framgångsrika år i Storbritannien ville NUS, National Union of Students, som står bakom initiativet bredda konceptet till fler länder. Inom ramen för ett EU-projekt har nu Student Switch Off exporterats till Sverige, Cypern, Lettland och Grekland. Även Belgien är med, men de kommer inte att bedriva någon tävling utan har en mer informationsspridande roll. EU-projektet omfattar två läsår, 2014/ 2015 och 2015/2016. 

Projektet kommer att följas på nära håll med hjälp av forskare från universitetet i Aten. De kommer att utvärdera och följa upp projektet kontinuerligt för att dra lärdom kring energibesparing genom beteendeförändringar hos högskolestudenter runtom i Europa. Vilken påverkan och motivation innebär en tävling som Student Switch Off? Vad kan vi se för beteendeförändringar före och efter projektet? Resultatet kommer att finnas tillgängligt för allmänheten efter projektets slut, under höstterminen 2016.

 

Comments are closed.