Myfyrwyr Yn Diffodd – defnyddiwch ddŵr yn gall a byddwch yn ennill sebon hyfryd o LUSH

Myfyrwyr Yn Diffodd – defnyddiwch ddŵr yn gall a byddwch yn ennill sebon hyfryd o LUSH

Mae’n hawdd iawn defnyddio dŵr yn gall ac yr un mor bwysig yw hi ag arbed egni ac ailgylchu. Mae peidio â gadael y tap yn rhedeg yn ddechreuad da a gallwch hefyd…

–      Cymryd her y gawod 4 munud – bydd yn helpu chi i gyrraedd eich darlith ar amser!

–      Prynu bowlen golchi llestri yn hytrach na golchi o dan y tap

–      Cau’r tap pan ydych yn brwsio’ch dannedd

Mae’r rhain yn bethau hawdd y gallwch eu gwneud ac os ydych yn anfon llun ohonoch chi’n arbed dŵr mewn unrhyw ffordd mae gennym anrheg fach i chi. Postiwch eich llun ar y llinell amser yma www.facebook.com/swanseasso ac anfonwn sebon hyfryd o LUSH i chi. Bydd y 5 llun cyntaf yn ennill!

Ymunwch â Diffodd Popeth Abertawe!

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer ein noson diffodd fawr ar nos Wener! Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hwdi Diffodd Popeth rhad ac am ddim (cyntaf i’r felin gaiff falu) neu Keep Cup ac ar ddiwedd y noson bydd mynediad i bob gwirfoddolwr i’r Parti ym Mar Myfyrwyr JC’s.