Myfyrwyr Yn Diffodd – defnyddiwch ddŵr yn gall a byddwch yn ennill sebon hyfryd o LUSH

Helo, 

Mae’n hawdd iawn defnyddio dŵr yn gall ac yr un mor bwysig yw hi ag arbed egni ac ailgylchu. Mae peidio â gadael y tap yn rhedeg yn ddechreuad da a gallwch hefyd…

–      Cymryd her y gawod 4 munud – bydd yn helpu chi i gyrraedd eich darlith ar amser!

–      Prynu bowlen golchi llestri yn hytrach na golchi o dan y tap

–      Cau’r tap pan ydych yn brwsio’ch dannedd

Mae’r rhain yn bethau hawdd y gallwch eu gwneud ac os ydych yn anfon llun ohonoch chi’n arbed dŵr mewn unrhyw ffordd mae gennym anrheg fach i chi. Postiwch eich llun ar y llinell amser yma www.facebook.com/cardiffsso ac anfonwn sebon hyfryd o LUSH i chi. Bydd y 5 llun cyntaf yn ennill!

Bydd y llun mwyaf creadigol yn ennill parti maldod ar gyfer 3 person yn siop LUSH yng Nghaerdydd!