Student Switch Off NUS Ben & Jerry's Carbon Leapfrog Degrees Cooler NUS Extra Image Map

Cwis Newid Hinsawdd Myfyrwyr yn Diffodd – enillwch docynnau Eurostar i Baris a cherdyn NUS Extra

Mae Myfyrwyr yn Diffodd yn lawsnio ail rownd eu Cwis Newid Hinsawdd nawr, a phan fyddwch yn ateb y 5 cwestiwn, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl genedlaethol i ennill pâr o docynnau Eurostar i Baris! Byddant hefyd yn dewis dau o bobl o Gaerdydd i ennill cardiau NUS Extra.

Cliciwch fan yma i gymryd rhan yn y cwis – https://www.facebook.com/CardiffSSO/app_350148035060030

Angen eich atgoffa o beth yw Myfyrwyr yn Diffodd?
Myfyrwyr yn Diffodd yw’r gystadleuaeth rhwng neuaddau ym Mhrifysgol Caerdydd i arbed y mwyaf o ynni fesul unigolyn ac ailgylchu am y gorau. Gallwch ganfod sut mae eich neuadd yn dod ymlaen ar y tabl canlynol – https://www.facebook.com/CardiffSSO/app_134332416711689.

Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn y Cwis yw 28fed Chwefror


© 2006-2012 Neil Jennings, Site by Richard Roaf