Caeadon ar sosbenni i ennill Ben & Jerry’s!

Helo,

“Fe welais ar y poster fod gosod caead ar fy sosban yn arbed amser ac ynni, nawr mae fy nŵdls yn coginio llawer cyflymach”

Dywedwyd y geiriau hyn wrthym gan fyfyriwr oedd yn awyddus i arbed ynni, ac maent yn berffaith wir. Gallwch arbed hyd at 90% o’r ynni sydd ei angen i goginio, ac mae’n haneru’r amser mae’n gymryd i gynhesu eich ffa-pob neu i ferwi dŵr!

Helo

Mae’n haf bron â chyrraedd, ac ‘rydym yn gobeithio eich bod chi wedi cael blwyddyn anhygoel yn eich neuaddau. Diben yr e-bost hwn yw lansio ein cystadleuaeth tynnu-llun olaf o’r flwyddyn, felly gwnewch yn sicr eich bod yn cymryd rhan a cheisio am wobr, gan mai dyma yw eich cyfle olaf!

Felly os ydych chi eisiau ennill twb o Ben and Jerry’s yna gosodwch lun ar ein llinell-amser (www.facebook.com/bangorsso) ohonoch eich hun yn arbed ynni, yn ailgylchu neu’n defnyddio dŵr yn ddoeth. Mae hynny’n golygu…

– diffodd golau neu gyfarpar

– gosod caead ar sosban

– gwisgo dillad cynnes

– ailgylchu neu ailddefnyddio rhywbeth

– arbed dŵr 

Bydd y 5 llun cyntaf yn ennill!

Pob lwc os ydych yn dal i fod ag arholiadau a thraethodau i’w cwblhau, a diolch i chi am eich holl ymdrechion i arbed ynni eleni!

Jesse – Myfyrwyr yn Diffodd

P.S. Os nad ydych chi ar Facebook gallwch anfon eich llun fan yma