Bangor Intro Email

Annwyl Breswyliwr,

 

Beth yw Myfyrwyr yn Diffodd eto?

 

Mae Myfyrwyr yn Diffodd yn gystadleuaeth arbed egni rhwng neuaddau lle caiff yr enillwyr barti BBQ! Mae cystadlaethau tynnu llun a sawl cwis gyda llwyth o wobrau unigol i chi eu hennill yn ystod y flwyddyn gan gynnwys cardiau NUS Extra, hufen iâ Ben & Jerry’s, talebau BarUno a Chynhyrchion Dimensions Health Store!

  

 

Ymunwch yn y gystadleuaeth nawr a chadwch yn gyfoes â’r gwobrau sydd ar gael drwy hoffi tudalen Facebook Myfyrwyr yn Diffodd  Prifysgol Bangor fan yma – (https://www.facebook.com/BangorSSO ) a gosod enw eich neuadd ar y wal, neu ymuno â’r rhestr e-bost fan yma (http://www.saves.studentswitchoff.org ) os nad ydych ar Facebook.

 

 

Dechreuwch drwy wneud pethau rhwydd i arbed egni. Bydd y 5 person cyntaf, sy’n postio hunlun ohonynt yn diffodd y golau ar ein llinell amser, yn ennill cerdyn NUS Extra sy’n werth £12 a fydd yn rhoi llu o ddisgowntiau i chi, fel 10% i ffwrdd yn y Coop a Spotify Premium am 1/2 pris. Dyna fe! Yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n byw yn neuaddau Bangor!

 

Hyfforddiant Gwirfoddoli Myfyrwyr yn Diffodd – bwyd a chrys-t am ddim!

 

 

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwd sydd ag ystyriaeth am yr amgylchedd i fod yn Llysgenhadon ar gyfer yr ymgyrch Myfyrwyr yn Diffodd dros y flwyddyn academaidd 2014-15. Byddem yn dwli ar gael cwrdd ag unrhyw un sydd â diddordeb yn ein sesiwn hyfforddi Llysgenhadon.

 

COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO: https://www.surveymonkey.com/s/BangorAmbassadors2014

 

Bydd y sesiwn anffurfiol yn weithdy rhyngweithiol llawn hwyl a sbri a fydd yn eich darparu â sgiliau mewn cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchu amgylcheddol.  Byddwn yn edrych ar ‘Myfyrwyr yn Diffodd’ (https://www.facebook.com/BangorSSO ) fel esiampl ymarferol o sut i newid agwedd a, gyda’n gilydd, gallwn gynllunio’r ymgyrch ar gyfer Prifysgol Caerdydd.  Bydd modd trosglwyddo ein hintiau ar gyfathrebu effeithiol i’ch gweithgareddau academaidd ac allgyrsiol a bydd mynychu’n edrych yn wych ar eich CV!

 

Fel bonws, byddwn yn eich darparu â byrbrydau a chrys-t Myfyrwyr yn Diffodd!

 

Dydd Llun 20fed Hydref

16:00 – 17:00

Braint Common Room

 

COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO: https://www.surveymonkey.com/s/BangorAmbassadors2014